ANALIZY

Dział Analiz realizuje projekty w oparciu o dane pochodzące z systemów aptecznych z panelu aptek. Dane dostępne są na poziomie indywidualnych transakcji z zachowaniem ich anonimizacji i umożliwiają realizację pogłębionych analiz. Dział Analiz może szybko odpowiadać na różnorodne pytania i potrzeby biznesowe.

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu analiz danych oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi i technik analitycznych w celu generowania wartościowych i praktycznych wniosków dla Klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie rynku farmaceutycznego oraz podejmowanie bardziej trafionych decyzji biznesowych.

Analizy efektywności promocji pozwalają precyzyjnie oszacować opłacalność działań promocyjnych kierowanych do lekarzy lub aptek na podstawie danych preskrypcyjnych, lub sprzedażowych.

Analizy terapii pozwalają określić przebieg terapii w wybranym obszarze terapeutycznym, a także zidentyfikować rolę poszczególnych specjalizacji w terapii.

Pogłębione analizy cen aptecznych pozwalają określić skalę zróżnicowania cen w aptekach oraz ich powiązanie z rabatami aptecznymi i poziomem uzyskiwanej sprzedaży.

W projektach optymalizacji ceny celem jest wskazanie takiej zmiany cenowej dla produktu, która pozwoli na uzyskanie maksymalnej wartości sprzedaży / marży brutto. Projekt Pricing PEX jest wieloetapowym projektem łączący metodologie analityczne, badawcze i konsultingowe.

Projekt segmentacji aptek Profiler PEX realizowany w oparciu o modele uczenia maszynowego umożliwia precyzyjny dobór grup targetowych aptek, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane danym typem wiedzy czy ofert przekazywanych np. przez przedstawicieli farmaceutycznych. W przypadku tego typu projektów nigdy nie są przekazywane żadne dane rzeczywiste, serwis zawiera jedynie wynik działania modeli statystycznych.

Przygotowanie prognoz sprzedaży na całym rynku oraz dla poszczególnych segmentów produktów z możliwością konwersji sprzedaży do pacjenta na sprzedaż ex-factory wraz z planowaniem poziomu zapasu magazynowego niezbędnego do pokrycia popytu.
Szkolenia z zakresu prognozowania sprzedaży dla produktów istniejących na rynku oraz nowych produktów z wykorzystaniem autorskich narzędzi PEX wspierających proces prognozowania.

Segmentacja lekarska realizowana wspólnie przez FarmaProm i PEX w oparciu o ekstrapolacyjne modele statystyczne umożliwia precyzyjny dobór grup targetowych lekarzy, którzy mogliby być potencjalnie zainteresowani danym typem wiedzy przekazywanych np. przez przedstawicieli medycznych. W przypadku tego typu projektów nigdy nie są przekazywane żadne dane rzeczywiste, serwis zawiera jedynie wynik działania modeli statystycznych.

Scroll to Top