MARKET ACCESS

W dziale Market Access dysponujemy nie tylko doświadczeniem, ale również kompleksową wiedzą oraz ekspertyzą dotyczącą polskiego systemu refundacyjnego. Naszym głównym celem jest wsparcie Klientów na wszystkich poziomach działań związanych z uzyskaniem dopłat ze środków publicznych dla wskazanych produktów. Nasza praca obejmuje analizę, strategię oraz działania administracyjne, aby zapewnić Klientom pełne wsparcie w procesie refundacji.

Na poziomie analitycznym przeprowadzamy dogłębną analizę polskiego systemu refundacyjnego, identyfikując kluczowe aspekty i trendy, które mogą mieć wpływ na dostępność produktów na rynku.

W obszarze strategicznym opracowujemy spersonalizowane strategie dostępu do rynku, uwzględniając indywidualne cechy produktów oraz cele biznesowe Klientów. Podchodzimy kompleksowo do procesu refundacji, uwzględniając zarówno aspekty marketingowe, jak i regulacyjne.

Na poziomie administracyjnym zapewniamy wsparcie w przygotowaniu i składaniu wniosków refundacyjnych, prowadząc naszych Klientów przez wszystkie etapy procesu. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie administracyjnej, pomagamy Klientom zminimalizować ryzyko i maksymalizować szanse na uzyskanie pozytywnych decyzji refundacyjnych.

Monitorujemy pojawiające się propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień o potencjale oddziaływania na rynek farmaceutyczny w każdym jego sektorze. Symulujemy skutki wprowadzanych zmian.

Identyfikujemy zmiany zachodzące w obwieszczeniach refundacyjnych w zakresie podstawowych parametrów cenowych, nowych produktów i ich wskazań, zmian w zastosowaniach dla produktów już wcześniej obecnych. Monitorujemy historię wniosków złożonych dla produktów nieposiadających wcześniej odpowiedników w obwieszczeniu. Na poziomie wartości i wolumenu poszczególnych GTIN śledzimy realizację wydatków refundacyjnych w aptekach otwartych oraz programach lekowych i chemioterapii.

Zapewniamy wsparcie w procesach związanych z refundacją. Elastycznie dostosowujemy zakres prac od analiz ad-hoc po pełne przejęcie pieczy nad procesem (z udziałem w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną włącznie).

Opracowujemy strategie postępowania negocjacyjnego. Przygotowujemy argumentację na potrzeby poszczególnych produktów i procesów. Jesteśmy sparring partnerem w przygotowaniu zespołu negocjacyjnego firmy.

Gromadzimy, standaryzujemy i przetwarzamy dane z szeroko rozumianego obszaru refundacji. Przygotowujemy długookresowe zestawienia danych miesięcznych łączących parametry obwieszczeniowe oraz dane refundacyjne. Materiały udostępniane kwartalnie w formie przyjaznych do analizy plików Excel.

Dostarczamy narzędzia umożliwiające weryfikację i symulację przyszłych parametrów cenowych w poszczególnych grupach limitowych w oparciu o dane refundacyjne NFZ lub audytowane dane sprzedażowe oraz algorytmy kalkulacji zgodne z aktualnym podejściem regulatora.

W oparciu o zgromadzone dane, dotychczasową praktykę Ministerstwa Zdrowia oraz nasze wieloletnie doświadczenie adresujemy pytania dotyczące strategii wykorzystywanych przez firmy farmaceutyczne w obszarze refundacji, polityki cenowej oraz spodziewanego podejścia Ministerstwa Zdrowia do procesu. Uwzględniamy istotne dla procesów elementy z segmentu nierefundowanego.

Scroll to Top