DANE APTECZNE

Dział Monitorowania tworzą eksperci w dostarczaniu serwisów opartych na zanonimizowanych i unikalnych źródłach danych z aptek. Nasze dedykowane rozwiązania są skrojone na miarę potrzeb Klientów z branży farmaceutycznej, zapewniając dokładane dane sell-out na poziomie narodowym i regionalnym.

Korzystając z zaawansowanych systemów projekcyjnych, opartych na metodach uczenia maszynowego, nasz dział monitorowania jest w stanie jeszcze lepiej dopasować serwisy w oparciu o dane apteczne do potrzeb Klientów.

Dzięki temu nasi Klienci mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe oparte na aktualnych i wiarygodnych informacjach, co pozwala im osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym. Nasz zespół ekspertów stale pracuje nad doskonaleniem naszych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom Klientów i zapewnić im kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.

Możliwość śledzenia sprzedaży w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym na poziomie narodowym lub regionalnym.

Dane sprzedażowe w podziale regionalnym pozwalają rozliczać Sales Force oraz budować najbardziej rzetelne subpanele jako sposób pomiaru efektów pracy zespołu przedstawicieli lub innych akcji promocyjnych.

Monitorowanie przepływów pomiędzy brandami i SKU na poziomie molekuły, możliwość śledzenia ordynacji pierwotnej, bilansu substytucji, ordynacji utraconej oraz poznanie przyczyn substytucji, co pozwala zrozumieć trendy rynkowe i podejmować świadome decyzje, aby zapobiegać niepożądanym zjawiskom.

Baza miesięcznych danych obejmująca wszystkie produkty sprzedawane w aptekach na poziomie narodowym, takie jak leki na receptę (Rx), leki bez recepty (OTC), wyroby medyczne, suplementy diety, dermokosmetyki, zioła oraz leki homeopatyczne.
Dostępne moduły i segmenty OMNIBUSA:

OMNIBUS STANDARD

Wszystkie produkty sprzedawane w aptekach tworzące podstawę rynku farmaceutycznego

OMNIBUS - Moduł: SIECI i SIECI PLUS

Dane Standard rozszerzone o podział sieciowy SIF, APK i IND

OMNIBUS - Moduł: REFUNDACJA

Dane Standard rozszerzone o szczegółowe dane refundacyjne

OMNIBUS - Segment: Internet

Wszystkie produkty sprzedawane w aptekach internetowych (sprzedaż wysyłkowa)

OMNIBUS - Segment: Receptura

Dane dotyczące segmentu leków robionych

OMNIBUS - Segment: Urządzenia medyczne

Ciśnieniomierze, termometry, inhalatory i inne urządzenia medyczne

RECEPTOmetr to kompleksowe narzędzie biznesowe, które dostarcza szczegółowych i wszechstronnych danych dotyczących preskrypcji lekarskich oraz profilu pacjenta w określonym obszarze terapeutycznym.

RECEPTOmetr 2.0

Narzędzie wspierające definiowanie strategii marketingowej, które umożliwia:
  • analizy rynku oraz danych dotyczących preferencji lekarzy i pacjentów, co pozwala trafnie zidentyfikować grupy docelowe dla nowych produktów,

  • porównanie produktów konkurencyjnych pod kątem strategii promocyjnej, co pozwala ocenić ich skuteczność i dostosować własne działania marketingowe.

RECEPTOmetr Regionalny

Serwis zapewniający:
  • monitorowanie pozycji promowanych produktów w ordynacjach lekarzy poszczególnych specjalizacji,

  • śledzenie działań konkurencji, zwłaszcza w zakresie promocji produktów w nowych specjalizacjach lekarskich, co umożliwia szybką reakcję i dostosowanie strategii biznesowej.

RECEPTOmetr In/Out

Serwis, który umożliwia:
  • pomiar generowanych preskrypcji na terenie danego terytorium,

  • mierzenie i przypisanie recepty do terytorium, gdzie została wygenerowana,

  • pomiar rzeczywistej efektywność pracy przedstawiciela, co pozwala na stworzenie sprawiedliwego systemu bonusowego.

Scroll to Top