BADANIA RYNKOWE

Dział Badań PEX to wyspecjalizowany zespół z bogatym doświadczeniem na rynku ochrony zdrowia, który wykorzystuje unikalne, autorskie metody badawcze. Badania, które realizujemy opierają się na ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi.

Naszą misją jest dostarczanie projektów, które w pełni odpowiadają na potrzeby Klientów. Dzięki łączeniu naszych kompetencji badawczych, analitycznych oraz konsultingowych, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe rozwiązania, które przynoszą realne korzyści dla sektora ochrony zdrowia.

Zespół badawczy skupia się na innowacyjnych podejściach i ciągłym rozwoju, aby zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość usług badawczych i doradczych.

Badanie ECONOMEDICA jest unikatowym projektem, który opiera się na analizie danych pacjentów oraz opinii klinicystów. Jego głównym celem jest zebranie kompleksowych informacji epidemiologicznych, medycznych oraz kosztowych, dotyczących konkretnych schorzeń w Polsce.

Jego charakterystyczna cecha to rozległe ilościowe badanie rynkowe, które obrazuje liczby oraz przepływy pacjentów o określonych parametrach klinicznych w systemie opieki zdrowotnej. Badanie to ma szerokie zastosowanie, między innymi w obszarze Market Access, umożliwiając określenie wielkości grup docelowych terapii w różnych wariantach refundacyjnych. Dodatkowo dostarcza danych do obliczenia efektywności kosztowej nowych terapii.

Dane zebrane w ramach badania ECONOMEDICA są również istotne w planowaniu działań marketingowych. Pozwalają one na identyfikację wielkości grup docelowych, analizę przepływów pacjentów oraz ocenę obecnych schematów diagnostycznych i terapeutycznych.

Przykładowe zagadnienia badawcze, realizowane w PEX:

 • BADANIA WRAŻLIWOŚCI CENOWEJ,
 • BADANIA EKSPLORACYJNE (rozpoznanie rynku w danym obszarze) np.: przed wprowadzeniem nowego produktu, w sytuacji zmian na rynku -> kto leczy, gdzie są moi pacjenci, jak leczy – stosowane schematy, kryteria wyboru terapii, co jest ważne w danym obszarze, z kim konkuruję, jak jest postrzegana moja organizacja itd.
 • ŚCIEŻKA PACJENTÓW W SYSTEMIE (patient flow) -> jak w systemie przepływają pacjenci, którzy mogliby stosować mój produkt,
 • STOSOWANE SCHEMATY TERAPEUTYCZNE -> obecnie stosowane terapie, historia leczenia pacjentów [gdzie jest miejsce mojego leku, jakie leczenie jest stosowane w przy obecnie dostępnych możliwościach leczenia, co się zmieni gdy wejdą nowe cząsteczki,
 • PROFIL PACJENTÓW -> kto jest targetem na mój lek, u jakich pacjentów lekarze stosują mój lek, jak mogę powiększyć target,
 • IDENTYFIKACJA BARIER -> np.: wpływających na ograniczenie stosowania mojego leku, ograniczenie włączania do programu lekowego, ograniczona liczba pacjentów w ośrodkach z PL,
 • BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE -> dane populacyjne, dane medyczne, dedykowane działaniom MarketAccess,
 • Badania na potrzeby KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH oraz bezpośrednich ponoszonych przez pacjentów w związku z chorobą,
 • BADANIA Z PACJENTAMI -> opis choroby oczami pacjenta, aspekt społeczny życia z chorobą dotyczący pacjentów oraz ich rodziny,
 • PERCEPCJA TERAPII/ LEKÓW VS. KONKURENCJA,
 • POSTRZEGANIE PRODUCENTÓW -> jak jestem postrzegany vs firmy/ produkty konkurencyjne, z jakimi atrybutami jestem kojarzony, a z jakimi nie
 • OCENA KOMUNIKACJI, MATERIAŁÓW.

Raport SPFF stanowi kompleksowe narzędzia diagnozy dla firm farmaceutycznych, umożliwiające odniesienie wyników działalności firmy do benchmarków rynkowych. Koncentruje się na analizie elementów miękkich kondycji zespołu, takich jak satysfakcja, lojalność i stopień zadowolenia z pracy, a także ocenie narzędzi pracy przedstawicieli. Dokonuje głębszej analizy, badając adaptację branży farmaceutycznej do zmieniających się oczekiwań Klientów.

Dzięki wynikom, firmy farmaceutyczne mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat efektywności swojego zespołu oraz stopnia dopasowania do aktualnych trendów i potrzeb rynkowych, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i strategii rozwoju.

Badania zwyczajów diagnostycznych i terapeutycznych lekarzy w danym obszarze terapeutycznym, badanie wizerunku marek. W tym badaniu:

 • wykorzystujemy metody ilościowe, aby zgromadzić opinie i deklaracje respondentów. Dzięki temu otrzymujemy klarowne dane liczbowe, które pozwalają nam zidentyfikować trendy, preferencje i zachowania konsumentów,
 • łączymy aspekt marketingowy z podejściem klinicznym, wykorzystując zbiór faktów z dokumentacji chorych. Ta perspektywa pozwala nam lepiej zrozumieć kontekst społeczny, psychologiczny i behawioralny naszych docelowych grup,
 • w naszym podejściu wykorzystujemy również techniki projekcyjne, typowe dla badań jakościowych. Te zaawansowane metody pozwalają nam zgłębić ukryte motywacje i potrzeby lekarzy, co jest kluczowe dla skutecznych strategii marketingowych.

CASE STUDY

Scroll to Top