Kto ma pod opieką pacjentów z chorobą rzadką, na którą do tej pory nie było dedykowanego leczenia?

BADANIA EKSPLORACYJNE

CEL BIZNESOWY KLIENTA:
Klient planował wprowadzić na rynek lek przeznaczony dla niewielkiej populacji pacjentów z chorobą rzadką. Z uwagi na brak dedykowanej opcji terapeutycznej, kluczowym zagadnieniem było ustalenie, pod opieką jakich specjalistów aktualnie znajdują się ci pacjenci. Drugim istotnym aspektem było oszacowanie, ile takich pacjentów może być w Polsce.

WYZWANIA
Brak dedykowanego leczenia skutkował również problemami diagnostycznymi – schorzenie było niezwykle rzadko rozpoznawane.
Dodatkowo w Polsce nie istniała ścieżka opieki nad takim pacjentem.

ROZWIĄZANIE PEX
Badanie eksploracyjne jakościowe. Dzięki Desk Research i ścisłej współpracy z Klientem zidentyfikowaliśmy pierwszych specjalistów, który mieli pod opieką pojedynczych pacjentów. Metodą kuli śnieżnej, trafiliśmy do pozostałych.

ŹRÓDŁO DANYCH
Indywidualne Wywiady Jakościowe z lekarzami zaangażowanymi w proces diagnostyki i opieki nad pacjentami.

REZULTAT PROJEKTU
Zdobycie możliwie szerokich informacji na temat sytuacji pacjentów z tą chorobą rzadką w Polsce, zarówno pod względem osób odpowiedzialnych za opiekę terapeutyczną, jak i ścieżki diagnostycznej.

Scroll to Top