KONSULTING

Dział Konsultingu w naszej firmie jest fundamentem, na którym opiera się nasza zdolność do wspierania Klientów w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku rynkowym. Rozumiemy, że sukces nie pochodzi wyłącznie z posiadania danych czy metodologii, ale z umiejętności właściwego ich zastosowania w kontekście konkretnych wyzwań biznesowych.

Nasz zespół konsultantów to wyjątkowi specjaliści, których doświadczenie i wiedza umożliwiają holistyczne spojrzenie na potrzeby Klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie integrować obiektywną perspektywę zewnętrznego dostawcy z dogłębną ekspertyzą naszych Klientów, tworząc kompleksowe rozwiązania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Nasz proces konsultacyjny opiera się na zindywidualizowanym podejściu, które pozwala nam dostosować nasze działania do konkretnych sytuacji i celów biznesowych Klientów. Nie stosujemy gotowych szablonów, ale oferujemy konkretne rozwiązania, dostarczając Klientom narzędzi i wskazówek niezbędnych do osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynku.

Łączymy audytowane dane sprzedażowe, dane wewnętrzne firmy oraz dane od dostawców trzecich tworząc dostosowany do potrzeb danego zespołu przegląd zagadnień kluczowych dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

W projektach z rodziny SFE koncentrujemy się na kluczowych dla organizacji zagadnieniach takich jak:

  • diagnostyka otoczenia rynkowego, performance produktu / firmy i identyfikacja czynników stojących u ich podstaw,
  • planowanie / optymalizacja struktury zespołów sprzedażowych medycznych i aptecznych ukierunkowana na realizację celów przychodowych lub marżowych,
  • dostosowywanie terenów pracy przedstawicieli do zmieniających się założeń strategicznych lub rynkowych pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i ich ukierunkowanie na współpracę z kluczowymi Klientami,
  • wsparcie narzędziowe w gromadzeniu informacji przez Zespoły sprzedażowe (formularze i bazy danych w oparciu Excel) umożliwiające pozyskiwanie informacji służących do profilowania i segmentacji,
  • tworzymy narzędzia wspierające i obiektywizujące procesy wyznaczania celów sprzedażowych,
  • identyfikujemy kluczowe mierniki efektywności i zarządzania efektywnością oraz umożliwiamy ich monitoring w zakresie pokrywanym przez dane PEX.

Tworzymy narzędzia umożliwiające w obszarach wysoko specjalistycznych śledzenie liczebności pacjentów pojawiających się na terapii. W oparciu o stosowane schematy leczenia oraz przeżywalność pacjentów szacujemy czas przebywania pacjenta na terapii. Konwertujemy liczebności pacjentów na przyszłe sprzedaże produktów.

Przygotowujemy opracowania, które pomagają zwrócić uwagę interesariuszy systemu ochrony zdrowia (regulatora, parlamentarzystów, lekarzy i pacjentów) na niezaadresowane potrzeby pacjentów w poszczególnych jednostkach chorobowych, obciążenie chorobą dla pacjenta i systemu w wymiarze osobistym, świadczeniowym i kosztowym. Szacujemy koszty pośrednie choroby.
Monitorujemy zachodzące zmiany systemowe, oceniamy ich znaczenie dla systemu ochrony zdrowia oraz szacujemy ich wpływ na rynek.
Proponujemy rozwiązania systemowe poprawiające dostęp pacjentów do terapii lekowych oraz zwiększające bezpieczeństwo lekowe polskiej populacji.

Wspieramy w zarządzaniu posiadanym portfelem produktowym identyfikując produkty z potencjałem do wzrostu ilościowego lub wartościowego. Wskazujemy zgodne ze strategią i potrzebami firmy segmenty rynku farmaceutycznego, w których inwestycja otwiera przed firmą możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów.

Wspieramy w rozpoznaniu nowych dla firmy obszarów produktowych. Ułatwiamy zrozumienie systemu ochrony zdrowia, zjawisk na nim zachodzących i ich możliwego wpływu na różne obszary działania firm farmaceutycznych.

Scroll to Top