PRZEGLĄD PRASY

Rak płuca w Polsce - perspektywa społeczna i medyczna 2016

Raport opracowany we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Przygotowanie i publikacja sfinansowane zostały przez firmę Bristol-Myers Squibb.

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie

Raport dotyczący roli instrumentów podziału ryzyka we wprowadzaniu nowych terapii do refundacji. Publikacja została opracowana wraz z HTA Consulting i Kancelarią Prawa Ryś i Współpracownicy na zlecenie Infarmy.

Scroll to Top